ปตท.สผ.ติดอันดับดัชนี DJSI ต่อเนื่องปีที่ 4

ปตท.สผ.ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า ปตท.สผ.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากความทุ่มเทของพนักงานและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ ปตท.สผ. บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยผลการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ เทคโนโลยี และหัวใจสีเขียว” นายสมพร กล่าว

สำหรับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 2,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน.-สำนักข่าวไทย