‘ธาลัสซีเมีย’รักษาหายขาด บำบัด’ยีน’ครั้งแรกของโลก

รพ.รามาธิบดีค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดได้ด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก ถือเป็นเรื่องใหม่ในวงการแพทย์ เพราะที่ผ่านมาโอกาสหายขาดน้อยมาก แต่แพทย์ไทยสามารถทำได้ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ฯพณฯจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, ศ.นพ.ปิยมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, Professor Philippe LEBOULCH, High Counselor for Medical Innovation

and International Scientific Director of The French Altenative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Professor of Medicine, University of Paris ; and Visting Professor, Harvard Medical School, ศ.นพ.ปิยมิตร ศรีธรา และ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง สาขาวิชาโลหิตวิทยาและโรคมะเร็ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกันแถลงข่าวการค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดย ศ.นพ.สุรเดช กล่าวว่า โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในประเทศไทย การรักษาทำได้เพียงการประคับประคอง ให้เลือดและยาขับเหล็กตลอดชีวิต ปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ 200,000-300,000 คน ในประเทศไทย ปัจจุบันมีการรักษาโรคเพียงทางเดียว คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ที่มีสุขภาพดี ซึ่งสามารถเข้ากับผู้ป่วยได้ แต่ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากขั้นตอนการรักษาอยู่

ล่าสุดได้ร่วมมือกับ Professor Philippe LEBOULCH นักวิจัยจาก University of Paris และทีมแพทย์จาก สหรัฐอเมริกา Harvard Medical School ในการใช้เซลล์ต้นกำเนิดของผู้ป่วยมาทำการตัดต่อยีนจนประสบความสำเร็จ จากการทดลองในผู้ป่วย 22 ราย เป็นผู้ป่วยไทย 4 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ป่วยของ Professor Philippe LEBOULCH ซึ่งทำการทดลองรักษามาเป็นระยะเวลา 10 ปี ปัจจุบันหายขาดไม่ต้องรับการเปลี่ยนถ่ายเลือดแล้ว สำหรับผู้ป่วยไทยที่เข้ารับการวิจัยคนแรกรักษาผ่านมา 5 ปีแล้วก็หายขาดเช่นกันไม่ต้องรับการเปลี่ยนถ่ายเลือดเล่นกัน และคนอื่นๆ ตามลำดับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews