การสแกนรังสีเอกซ์เอกซ์โพลาซีน

ในการทดลองที่อธิบายไว้ในวารสารวิจัยการไหลเวียนโลหิตในวันที่ 11 พฤษภาคมผู้วิจัยรายงานว่าในรูปหัวใจของโรคนั้นมีรูปแบบของโปรตีนที่มีลักษณะเป็นกระจุกและมองเห็นได้ในหัวใจโดยใช้การสแกนรังสีเอกซ์เอกซ์โพลาซีน กล่าวว่านำไปสู่ความก้าวหน้าในการตรวจสอบความคืบหน้าของโรคและการทดสอบการรักษาใหม่

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะเรื้อรังที่หัวใจไม่เติมหรือสูบฉีดโลหิตรวมทั้งควรนำไปสู่ความเมื่อยล้ามาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ของ Johns Hopkins University of Medicine และ University of Bologna กล่าวว่า “จากมุมมองของโมเลกุลจะมีกลไกที่ชัดเจนและชัดเจนว่าทำไมหัวใจถึงล้มเหลว” “แต่โดยการหากลไกนี้เราอาจจะคิดค้นวิธีการรักษาและเครื่องมือวินิจฉัยที่ดีขึ้นได้”